بعد از دانلود نرم‌افزاراز این لینک

فایل نصب را اجرا نمایید. مانند تصویر زیر دیالوگ نصبی برای شما باز می‌گردد. روی دکمه بله کلیک نمایید: